foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

  Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2020 m. spalio mėnesį Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija gavo 13 nešiojamų kompiuterių už 6402,11 EUR, kurie nupirkti už ES investicijų projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšas.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Gauti kompiuteriai buvo panaudoti organizuojant nuotolinį mokymo procesą gimnazijoje ir toliau naudojami projekto tikslais.

Kviečiame mokytis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje!

         Prašymus mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I gimnazijos klasėje) galima teikti nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki liepos 1 d.

         Prašymus į II-IV klases galima teikti nuo balandžio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

         Prašymo formą rasite čia.

         Prašymus teikia vaiko tėvai (atstovai pagal įstatymą). Jei 14-18 metų vaikas prašymą teikia pats jis turi turėti vieno iš tėvų sutikimą raštu.

         Prašyme turi būti aiškiai ir įskaitomai nurodytas prašymą teikiančio asmens telefono numeris ir elektroninis paštas.

         Labai svarbu:

       su prašymu turi būti pateiktas asmens išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimas, Mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

         Prašymas be pateikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento yra negaliojantis.

Skaityti daugiau

GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu, kviečiame gimnazijos bendruomenę susipažinti su Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės 2021 metų veiklos ataskaita.

    Pasiūlymus dėl veiklos ataskaitos galima pateikti iki 2022 m. sausio 30 d. Gimnazijos tarybai el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija