foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Gimnazijos istorija

 1918 m. iš Rusijos grįžęs Antanas Giedraitis kartu su Jurbarko bažnyčios vikaru M. Jonaičiu siekė, kad būtų įkurta vidurinė mokykla. Švietimo ministerija nesutiko įkurti valstybinės gimnazijos, bet leido katalikiškosios „Saulės“ draugijai 1918 metais spalio 22 dieną atidaryti privačią progimnaziją. 1918 metai yra laikomi Jurbarko gimnazijos įkūrimo data. 1926 metais progimnazija perorganizuota į Jurbarko „Saulės“ gimnaziją, o 1931 m. suteikti valstybinės „Saulės“ gimnazijos vardas ir teisės. 1992 m. vidurinei mokyklai suteiktas Antano Giedraičio–Giedriaus vardas. 1998 m. gegužės 28d. Antano Giedraičio–Giedriaus vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1995 m. įsteigta JAV verslininko, Simo Velonskio 4000 Lt. piniginė premija dviems geriausiems gimnazistams, kurie tęs mokslą aukštojoje mokykloje. Nuo 2002 m. įteikiamos Eugenijaus Kriaučiūno premijos dviems geriausiems moksleiviams po 500 litų.

 1996–1997 m. pradėjo veikti dvi kompiuterių klasės. Biblioteka persikėlė į naujas patalpas, atidaryta jauki skaitykla, moksleiviai gali naudotis 4 kompiuteriais, kopijavimo aparatu, spausdintuvu. Įkurtas informacinių technologijų kabinetas, kuriame yra televizorius video magnetofonas, multimedija. Šiame kabinete vyksta projektinių darbų pristatymai, seminarai. Gimnazistai mokosi humanitarinio (sustiprintas gimtosios ir užsienio kalbų mokymas) bei realinio (sustiprintas matematikos, informatikos mokymas) profilio gimnazijos klasėse. Sukurta profilinio mokymo programa leido dirbti planingai ir kryptingai. Sėkmingą tikslų ir uždavinių įgyvendinimą lėmė šie faktoriai: stiprus pedagogų kolektyvas (3 mokytojai ekspertai 33 metodininkai ir 20 vyr. mokytojai); geri ugdymo rezultatai, pasiekimai olimpiadose ir konkursuose; geri valstybinių egzaminų ir stojamųjų egzaminų į aukštąsias mokyklas rezultatai; aktyvus moksleivių ir pedagogų dalyvavimas projektuose; Kasmet gimnazistai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose, kuriuose pasiekia gerų rezultatų ne tik rajone, bet ir apskrityje, respublikoje. Vyksta įvairūs renginiai, koncertai, kuriuose dalyvauja gausus mokytojų ir moksleivių būrys. Tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-oji, Mokytojo diena, gimnazistų krikštynos, Kalėdiniai koncertai, užgavėnės, Šimtadienio šventė, Valentino diena, poezijos šventė, paskutinio skambučio šventė, gimnazijos vardo diena, iškilminga brandos atestatų įteikimo abiturientams šventė, susitikimai su buvusiais mokiniais,  Mokslo diena.

Teikdama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazija ir toliau siekia ugdymo kokybės, kuo platesnių galimybių suteikimo įvairių gabumų ir poreikių mokiniams.
 

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija