foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

PATVIRTINTA
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VO-42
(Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos
direktoriaus 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VO-17 redakcija)

 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 
  1. Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją (toliau – Gimnazija) mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas kriterijus, dokumentų pateikimo terminus ir tvarką, priėmimo mokytis įforminimą ir klasių komplektavimo tvarką.

Skaityti daugiau ...

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija