foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Misija

Kiekvienam mokiniui teikti prieinamą, kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir rengti aukštojo mokslo studijoms.

Padėti asmeniui įgyti socialinę bei kultūrinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

Padėti suvokti šiuolaikinį pasaulį, sudaryti sąlygas mokytis ir tenkinti pažinimo poreikius.

Siekti naujų kompetencijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui, ugdyti kūrybines galias.

Vizija

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje.

Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems. Kiekvienos veiklos aiškus tikslas ir programa veda į efektyvią, nuolat atsinaujinančią mokyklą. Ateityje turėtų būti tokia įstaiga, kurioje dirbtų vien kvalifikuoti specialistai, sukurta labai gera materialinė bazė, ugdy­tiniai pasiekia aukštus rezultatus.

 Pirmas  tikslas:

Ugdyti mokinių savarankiškumą, bendrosios kultūros įgūdžius, išmokyti vaiką spręsti iškylančias problemas jam bendraujant su aplinka bei užtikrinti mokinių saugumą.

Antras tikslas:

Skatinti tėvus aktyviau domėtis gimnazijos veikla ir savo vaikais.

Trečias tikslas:

Gerinti mokinių ugdymą(si).
 

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija