foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Pagalba mokiniams 

   Krizė – tai netikėtos ir sunkios gyvenimo permainos sukelta būsena / situacija, kurią lydi didelis nerimas, įtampa, grėsmė, nesaugumas, pavojus, pasimetimas ir kiti panašūs išgyvenimai. Krizę gali sukelti ir nedideli, bet nuolat pasikartojantys nemalonūs, varginantys patyrimai, kurie tęsiasi ilgą laiką. Kiekvienas esame unikalus, o mūsų fizinis ir emocinis atsakas į reikšmingą įvykį priklauso nuo daugelio veiksnių. Žmogus, išgyvenantis krizę, gali patirti fizinės ir psichinės sveikatos sutrikimus, prastėja jo gyvenimo kokybė ir veiklos rezultatai. Įprasti būdai pasijusti geriau nebepadeda. Būsena trunka kelis mėnesius. Dažnai be pagalbos įveikti šią būseną asmuo nepajėgia.

   Šiuo metu mokslininkai daug kalba apie karantino ir izoliacijos poveikį kiekvienam žmogui ir pripažįsta, kad tai nepraeis be pasekmių. Ypač stipriai izoliacija paveikė vaikus ir jaunus žmones, kurių įgūdžių, vertybinių nuostatų ir tapatumo formavimuisi būtinas bendravimas ir socialinis kontekstas.

  Skaityti daugiau čia...

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos Vaiko gerovės komisija

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
2021-2022 m. m.

  Gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

   Komisijos nariai:

Skaityti daugiau

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija