foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

 Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos strateginis planas

2021–2023 metų strateginis planas (PDF formatas) 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatai  

Gimnazijos nuostatai (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021 metų kvalifikacijos tobulinimo planas

2021 metų kvalifikacijos tobulinimo planas (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vidaus valdymo struktūra

Vidaus valdymo struktūra (PDF formatas)

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 

Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (PDF formatas)

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita (PDF formatas)

Elektroninis dienynas 

E-dienyno nuostatai (PDF formatas)
 

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija