foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. balandžio 4 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2021 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 5
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 682 843
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 2169 2315
3 Inžinierius programuotojas* 1,3 1158 1139
4 Mokytojas* 44,4 1649 1597
5 Sargas* 2,75 882 924
6 Valytoja* 9,25 657 722
7 Budėtojas* 1,5 822 1013
8 Kiemsargė* 1,5 701 779
8 Socialinė pedagogė 1,5 1265 1273

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija