foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

SVARBI INFORMACIJA EKSTERNAMS

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija paskirta bazine mokykla 2021–2022 organizuoti ir vykdyti brandos egzaminus.

Su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Nuo rugsėjo 15 dienos priimami eksternų ir buvusių gimnazijos mokinių prašymai laikyti brandos egzaminus. Prašymų formas galima rasti čia:

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše apibrėžta:

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą  asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Eksternai ir buvę mokiniai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos.

Buvęs mokinys prašymą laikyti brandos egzaminus pateikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą vadovui. Kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą, jei tokių buvo.

Eksternas kartu su prašymu privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminąUž brandos egzaminą (-us) pinigus mokėti į Luminor banko sąskaitą LT364010044300060174, gavėjas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijaĮmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas kartu su prašymu.

Dokumentus galima pateikti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos raštinėje arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2023 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija