Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Rugsėjo 19 d. mūsų gimnazijoje viešėjo Vokietijos ambasados vokiečių kalbos mokymo koordinatorius ponas Alexander Schleich. Svečias susipažino su gimnazija, mokytojais, bendravo su gimnazijos administracija bei  pasveikino ir įteikė vokiečių kalbos egzamino Deutsches Sprachdiplom (DSD) I diplomus mūsų gimnazistams: Sirvydui Griškui, Gyčiui Pavalkiui, Kamilei Ambrutaitytei, Matui Kuzminskui, Gintarei-Gabrielei Gabšytei, Ditei Vaitekūnaitei, Viktorijai Braženko, Medai Karpavičiūtei. Sveikiname ir linkime sėkmės ruošiantis DSD II diplomo egzaminui.

Vokiečių kalbos diplomas (DSD I) – tai vokiečių kalbos mokėjimą visame pasaulyje patvirtinantis dokumentas. DSD I atitinka B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis ir patvirtina vokiečių kalbos mokėjimo lygį, kurio reikalaujama norintiems studijuoti Vokietijos universitetuose (parengiamuosiuose kursuose į šias studijas), mokytis kolegijose ar profesinėse mokyklose bei dalyvauti konkursuose, skirtuose darbo paieškoms, suteikia pranašumą stojant į aukštąsias mokyklas ar universitetus.

Pereiti prie turinio