VIZIJA

Pažangi, atvira kaitai, puoselėjanti bendražmogiškas vertybes ir siekianti kiekvieno mokinio ugdymo(si) sėkmės.

MISIJA

Sudaryti sąlygas įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.

FILOSOFIJA

„Non scholae, sed vitae discimus“
„Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“ Seneka.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

  1. Pagarba.
  2. Atsakomybė.
  3. Bendruomeniškumas.
  4. Lyderystė.
  5. Tobulėjimas.