Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ,,Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija) patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu, kviečiame gimnazijos bendruomenę susipažinti su Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės metinės veiklos ataskaitomis.

Gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita
Gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita ir vertinimas
Gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita
Gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita