2023 metų 2 ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2023 metų 1 ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų 3 ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2022 metų 2 ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2022 metų 1 ketvirčio finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų 4 ketvirčio finasinės būklės ataskaitų rinkinys

2021 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų 1 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita 
 3. Veiklos rezultatų ataskaita 
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų  

2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 3 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Pažyma dėl finansavimo sumų
 5. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2020 metų 2 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2020 metų 1 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2019 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 3 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2019 metų 2 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2019 metų 1 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita
 3. Veiklos rezultatų ataskaita
 4. Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų

2018 metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 3 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis)
 3. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis)
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2018 metų 2 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis)
 3. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis)
 4. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų

2018 metų 1 ketvirčio

 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 2. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis)
 3. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis)
 4. Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų