Ona Enčerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Renata Streleckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Edita Černiauskienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Dalė Eidokaitienė, socialinė pedagogė, narė;
Daiva Karčiauskienė, anglų kalbos mokytoja, narė;
Loreta Tamošaitienė, psichologė, narė;
Jolanta Norkūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, narė;
Irmanta Valošinienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, komisijos sekretorė.


Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 metams


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos darbuotojų veiksmų seka, įtarus, kad mokinys galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje