Nuo 2024 m. balandžio 23 d. iki 2023–2024 mokslo metų Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje įsteigtas maisto dalinimo skyrius (pagrindas: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Paslaugų departamento Klaipėdos apygardos paslaugų skyriaus vedėjo 2024 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 37MTSPĮ-129 ,,Dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos“).

Gimnazijos I–IV klasių mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, maistas gaminamas Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje (pagrindas: Jurbarko rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 14 d. potvarkis Nr. V3-123 „Dėl pavedimo teikti maitinimo paslaugas mokiniams“).

Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos maisto tvarkymo skyriuje pagamintas maistas transportuojamas gimnazijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu VW SHARAN (valstybinis Nr. LET 365 (pagrindas: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Paslaugų departamento Klaipėdos apygardos paslaugų skyriaus vedėjo 2024 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 37MTSPĮ-129 ,,Dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos“ ir gimnazijos direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. VO-121 ,,Dėl pagaminto maisto iš Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos į  Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją transportavimo“).

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos maisto išdalinimo skyrius yra valgyklos patalpose.

Gimnazijos valgykloje mokiniai pietauja 11.30–12.00val.

Pagamintą maistą gimnazijos maisto išdalinimo skyriuje išdalina socialinė pedagogė Dalė Eidokaitienė (pagrindas: gimnazijos direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. VO-119 ,,Dėl asmens pagamintam maistui išdalinti gimnazijos mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, paskyrimo“).

Patiekalai mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, patiekiami pagal suderintus valgiaraščius.

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS