2022 metų 2 ketvirčio balansas

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys
 2. Finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2022 metų 1 ketvirčio balansas

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys
 2. Finansinės būklės ataskaitų rinkinys

2021 metų metinis balansas

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų 4 ketvirčio balansas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys 

2021 metų 3 ketvirčio balansas

 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita  
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P 
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14310
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14313
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 
 10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14603
 11. Aiškinamasis raštas 
 12. 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF failas)  

2021 metų 2 ketvirčio balansas

 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita  
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P 
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14310
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14313
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P 
 10. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita Nr. 3 
 11. Aiškinamasis raštas 
 12. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų  
 13. 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (PDF failas)  

2021 metų 1 ketvirčio balansas

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (PDF failas)  
 2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 3. Finansinės būklės ataskaita 
 4. Veiklos rezultatų ataskaita 
 5. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų  

2020 metų metinis balansas

 1. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P 
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1434
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1463
 10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 
 11. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14310
 12. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita Nr. 3
 13. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 
 14. Aiškinamasis raštas  

2020 metų 3 ketvirčio balansas

2020 metų 2 ketvirčio balansas

2020 metų I ketvirčio balansas

2019 metų metinis balansas

(pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis) 

2019 metų 3 ketvirčio balansas

2019 metų 2 ketvirčio balansas

2019 metų I ketvirčio balansas


2018 metų metinis balansas
(pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis)

2018 metų III ketvirčio balansas

2018 metų II ketvirčio balansas

2018 metų I ketvirčio balansas