2024 metų 1 ketvirčio ataskaitų rinkinys
2023 metinių ataskaitų rinkinys 
2023 metų 3 ketvirčio ataskaitų rinkinys 
2023 metų 2 ketvirčio ataskaitų rinkinys 
2023 metų 1 ketvirčio ataskaitų rinkinys 
2022 metinių ataskaitų rinkinys 
2022 metų 3 ketvirčio ataskaitų rinkinys  
2022 metų 2 ketvirčio ataskaitų rinkinys  
2022 metų 1 ketvirčio ataskaitų rinkinys

2021 metinių ataskaitų rinkinys
2021 metų 4 ketvirčio ataskaitų rinkinys

2021 metų 3 ketvirčio balansas

 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita  
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P 
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14310
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14313
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 
 10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14603
 11. Aiškinamasis raštas 

2021 metų 2 ketvirčio balansas

 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita  
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P 
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14310
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14313
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P 
 10. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita Nr. 3 
 11. Aiškinamasis raštas 

2021 metų 1 ketvirčio balansas

 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  
 2. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 3. Finansinės būklės ataskaita 
 4. Veiklos rezultatų ataskaita  

2020 metų metinis balansas

 1. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys
 2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P 
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1434
 9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1463
 10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 
 11. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 14310
 12. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita Nr. 3
 13. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 
 14. Aiškinamasis raštas  

2020 metų 3 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1434

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1463

9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541

10. Aiškinamasis raštas

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

12. Finansinės būklės ataskaita

13. Veiklos rezultatų ataskaita

14. Pažyma dėl finansavimo sumų

2020 metų 2 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B

8. Aiškinamasis raštas

9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

10. Finansinės būklės ataskaita

11. Veiklos rezultatų ataskaita

 

2020 metų I ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B

8. Aiškinamasis raštas

9. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

10. Finansinės būklės ataskaita

11. Veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų metinis balansas

1. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 AP

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 PN

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 MK

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B 2019-12

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P

10. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

11. Aiškinamasis raštas

2019 metų 3 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

10. Aiškinamasis raštas

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

12. Finansinės būklės ataskaita

13. Veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 metų 2 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

10. Informacija apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą

11. Aiškinamasis raštas

12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

13. Finansinės būklės ataskaita

14. Veiklos rezultatų ataskaita

 

2019 metų I ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

10. Aiškinamasis raštas 2019 m.

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

12. Finansinės būklės ataskaita

13. Veiklos rezultatų ataskaita

 
2018 metų metinis balansas

1. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1463

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 MK

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P

9. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B

10. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P

11. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

12. Aiškinamasis raštas

2018 metų 3 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis)

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31 (2018 m. rugsėjo 30 d.)

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 (2018 m. rugsėjo 30 d.)

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 (2018 m. rugsėjo 30 d.)

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B (2018 m. rugsėjo 30 d.)

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P (2018 m. rugsėjo 30 d.)

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B (2018 m. rugsėjo 30 d.)

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P (2018 m. rugsėjo 30 d.)

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2018 m. rugsėjo 30 d.)

10. Aiškinamasis raštas

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

12. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis)

13. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis)

 

2018 metų 2 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis)

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31 (2018 m. birželio 30 d.)

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 (2018 m. birželio 30 d.)

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 (2018 m. birželio 30 d.)

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B (2018 m. birželio 30 d.)

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P (2018 m. birželio 30 d.)

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B (2018 m. birželio 30 d.)

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P (2018 m. birželio 30 d.)

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2018 m. birželio 30 d.)

10. Aiškinamasis raštas

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

12. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis)

13. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis)

2018 metų 1 ketvirčio balansas

1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis)

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31 (2018 m. kovo 31 d.)

3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 (2018 m. kovo 31 d.)

4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 (2018 m. kovo 31 d.)

5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 B (2018 m. kovo 31 d.)

6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 P (2018 m. kovo 31 d.)

7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 B (2018 m. kovo 31 d.)

8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1541 P (2018 m. kovo 31 d.)

9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2018 m. kovo 31 d.)

10. Aiškinamasis raštas 2018 m.

11. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)

12. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis)

13. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis)