Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai uždaviniai:

  • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
  • Organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
  • Padėti rasti ir efektyviai naudoti su karjera susijusią informaciją.
  • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Gimnazijoje teikiamos karjeros paslaugos:

  • Ugdymas karjerai (integruotas karjeros kompetencijų ugdymas pamokose, tikslinis karjeros kursas – seminarai, pamokos, kita veikla – karjeros kompetencijoms ugdyti).
  • Karjeros konsultavimas (teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir tėvams).
  • Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu).

LAIKAS KONSULTACIJOMS:
Pirmadienis 8.00 – 16.00;
KABINETAS: Bendrabučio antrame aukšte, rusų kalbos (B12) kabinetas
Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00-12.45
Konsultacijų laikas galimas ir kitomis dienomis, kuris suderinamas gyvai, el. paštu arba telefonu.

KONTAKTAI:

El. paštas k.specialistas3@jurbarkosc.lt
Telefonas +370 638 36475
Tamo paskyra –> Mokyklos vadovybė –> Gintarė Šimanauskienė.

Naudingos nuorodos, renkantis profesiją:

www.mukis.lt – naujausia informacija ugdymui karjerai
Studijos, kursai, mokslaiwww.kurstoti.lt
www.kurstudijuoti.lt – aukštųjų mokyklų pagrindinė informacija (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos).
www.lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
www.aikos.smm.lt  – išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.
www.nsa.smm.lt – nacionalinė švietimo agentūra, viskas apie švietimą Lietuvoje.
www.vsf.lt – valstybinis studijų fondas apie paskolas, stipendijas, paramą.
www.kastu.lt – informacija apie studijas užsienyje.
www.kalba.lt – apie kalbų mokymąsi, studijas užsienyje.
https://jra.lt/dirbantiems/suzinok-daugiau/savanoryste – savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje
Elektroninė stojamojo balo skaičiuoklėhttps://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/
Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testaiwww.euroguidance.lt – testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
https://karjerastau.lt/ – tai vieta, kur darniai apjungiamos savivaldos, mokyklų, Jaunimo reikalų agentūros ir verslo jėgos, kad žmonės gautų kuo efektyvesnes, plataus profilio profesinio orientavimo paslaugas.
Profesijoswww.aikos.smm.lt – Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.
www.euroguidance.lt – el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“.
Darbo paieškawww.uzt.lt – Užimtumo tarnyba prie SADM
https://www.cvbankas.lt/ – darbo paieškos skelbimai
https://www.cvmarket.lt/ – darbo paieškos skelbimai
https://www.cvonline.lt/ – darbo paieškos skelbimai
https://www.cv.lt/ – darbo paieškos skelbimai
www.europass.lt – nemokama asmeninė mokymosi ir darbo Europoje platforma, CV pildymo, darbo pokalbio patarimai.