Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų dublikatų išdavimas

      Asmuo, įgijęs pagrindinį, vidurinį išsilavinimą Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigose, tačiau sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs išsilavinimo dokumentą ir norintis gauti jo dublikatą, turi Gimnazijos direktoriaus vardu pateikti:

  1. prašymą, kuriame nurodyti išsilavinimo dokumento originalo išdavimo metai ir ugdymo įstaiga, kurioje buvo įgytas išsilavinimas. Prašymo formą rasite čia;
  2. galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją.

     Brandos atestato dublikatas be atestato priedo dublikato neišduodamas.

     Dublikatas atspausdinamas per 5 darbo dienas nuo gautos archyvinės pažymos apie įgytą išsilavinimą registravimo dienos.

     Atsiimant dublikatą privaloma pateikti asmens tapatybės dokumentą.

Jeigu išsilavinimo dokumento dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti laisvos formos įgaliojimą Gimnazijos direktoriaus vardu.

     Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei išsilavinimo dokumente, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).

      Prašymus galima pateikti el. paštu: v.uosaitiene@jurbarkogimnazija.lt,
Telefonas (8 447) 79 013.