Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos strateginis planas


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatai

Gimnazijos nuostatai (PDF formatas)


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (PDF formatas)


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2021 metų kvalifikacijos tobulinimo planas

2021 metų kvalifikacijos tobulinimo planas (PDF formatas)


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vidaus valdymo struktūra

Vidaus valdymo struktūra (PDF formatas)


Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas


Elektroninis dienynas