Vida Greičiūtė

Vida Greičiūtė
Direktorė

CV    Pareigybės aprašymas
Direktoriaus metų veiklos ataskaita 

Kontaktai
Telefonas (0 447) 72 561
El. paštas  direktorius@jurbarkogimnazija.lt

Ona Enčerienė

Ona Enčerienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

CV    Pareigybės aprašymas

Kontaktai
Telefonas (0 447) 72 562
El. paštas  onute.enceriene@jurbarkogimnazija.lt

Renata Streleckienė

Renata Streleckienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

CV    Pareigybės aprašymas

Kontaktai
Telefonas (0 447) 72 562
El. paštas  renata.streleckiene@jurbarkogimnazija.lt

Saulius Pranskaitis

Saulius Pranskaitis
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

CV  Pareigybės aprašymas

Kontaktai
Telefonas (0 668) 77 665
El. paštas  saulius.pranskaitis@jurbarkogimnazija.lt