Gimnazijos emblema

GIMNAZIJOS HIMNAS 

Žodžiai ir muzika Kęstučio Vasiliausko

Tarp Mituvos ir Imsrės,  
Ten parko pakrašty,  
Aš sutikau vaikystę,  
Nubėgančią tolyn. 

Gimnazija, gimnazija,  
Kaip saulė tu likai.  
Tavęs pamiršt negalime  
Kaip brangūs tie laikai. 

Plačiai toli pasklido  
Tavieji mokiniai,  
Palikę savo širdį  
Lentoj, pirmoj raidėj… 

Gimnazija, gimnazija,  
Kaip saulė tu likai.  
Tavęs pamiršt negalime  
Kaip brangūs tie laikai.

Kiek žodžių pasakytų,  
Ir kiek neišgirstų…  
Kalbėjo čia jaunystė  
Brangiausiu mums balsu. 

Gimnazija, gimnazija,  
Kaip saulė tu likai.  
Tavęs pamiršt negalime
Kaip brangūs tie laikai.

Gimnazijos vėliava