NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ VALANDŲ 2022–2023 MOKSLO METAMS PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.       Būrelio pavadinimas                 Vadovo vardas, pavardė        Valandų skaičius

Pagrindinis ugdymas

1.       Tinklinio būrelis (merginos)                        Remigijus Brazaitis                     4

2.       Tinklinio būrelis (vaikinai)                          Linas Klijūnas                             4

3.       Šokių studija „Era“                                     Reda Žemelienė                          2

4.       Muzikos studija                                           Gražina Mikšienė                        2,5

5.       Dailės studija                                              Jurgita Davidavičienė                 2

6.       Jaunųjų bendrijų būrelis                              Reda Žemelienė                          3

7.       Jaunųjų programuotojų būrelis                    Erika Liutkevičienė                     1

8.       Gamtos tyrėjų būrelis                                  Janina Ašutaitytė                        2

Vidurinis ugdymas

9.       Jaunųjų žurnalistų būrelis                            Violeta Greičiūnienė                   3

10.     Stalo tenisas (merginos/vaikinai)                 Stanislavas Motulas                    2

11.     Krepšinis                                                     Stanislavas Motulas                    2

12.     Muzikos studija                                           Gražina Mikšienė                        2,5

13.     Fotografijos būrelis                                     Adolfas Būblaitis                        2

14.     Dailės studija                                              Jurgita Davidavičienė                 2

15.     Jaunųjų matematikų būrelis                        Asta Zikienė                                2