Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Danutė Kriščiūnienė

            Visuomenės sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (atstovais pagal įstatymą), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

         Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • stebi mokinių sveikatos būklę;
  • teikia žinias bendruomenei apie sveikatos saugojimo bei stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
  • vykdo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją;
  • organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;
  • skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • analizuoja veiksnius, keliančius lėtinių neinfekcinių ligų riziką;
  • tikrina mokinių asmens higieną;
  •  planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų plitimo profilaktikos priemones;
  • teikia ir /ar koordinuoja pirmąją pagalbą.

            Kiekvienas bendruomenės narys gali konsultuotis su gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistu rūpimais klausimais.

Darbo laikas

Pirmadienis 7.30 15.00                                 

Trečiadienis 7.30 – 15.00

Ketvirtadienis 7.30 – 15.00

Penktadienis 7.30 – 15.00

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00 – 12.30

            Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinetas Gimnazijos cokoliniame aukšte, tarp anglų kalbos kabineto ir Psichologo kabineto.

KONTAKTAI
el. paštas seseledanute@gmail.com
Telefonas 8 620 96105.