VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. spalio 10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2021 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 5 5 5
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 682 843 867 722
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 2169 2315 2618 2918
3 Inžinierius programuotojas* 1,3 1158 1139 1356 1247
4 Mokytojas* 44,61 1649 1597 1729 1887
5 Sargas* 2,75 882 924 933 833
6 Valytoja* 9,25 657 722 722 728
7 Budėtojas* 1,5 822 1013 1041 1032
8 Kiemsargė* 1,5 701 779 779 754
9 Socialinė pedagogė 1,5 1265 1273 1485 1422

*- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui