Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Spalio 10 d., gimnazijos skaitykloje, mokinių taryba, kurią kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė ir „Jaunųjų žurnalistų“ būrelis, vadovaujamas Violetos Greičiūnienės, inicijavo susitikimą su buvusiais gimnazijos mokytojais: Zita Kairiūkštiene, Ramute Bakaitiene, Birute Skandūniene, Irena Danupiene ir Dale Kvietkauskiene. Susitikimo metu skambėjo ne tik Paulinos Kerutytės atliekamos dainos, (muzikos mokytoja Gražina Mikšienė), bet ir lietuvių kalbos ir literatūros bei teatro mokytojo Sauliaus Ambrazaičio skaitomos eilės.

Buvę mokytojai pasidalino šiltomis emocijomis apie darbą gimnazijoje ir papasakojo įdomių ir linksmų istorijų iš mokyklos gyvenimo. Mokinių tarybos atstovas Arnas Sluoksnaitis pasveikino buvusius mokytojus su praėjusia Tarptautine Mokytojo diena.

Pereiti prie turinio