Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Spalio 10 d. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ona Enčerienė ir Jolanta Gudelienė įteikė padėkos raštus aktyviausiems mokinių tarybos nariams:

Aistei Dirdaitei, Dainiui Kavaliauskui, Emilijai Barčauskaitei, Agnei Bukauskaitei, Milanui Majauskui,  Linui Sasnauskui, Viltei Kazlauskaitei, Miglei Šašytei, Armandai Urbšaitei, Aironui Puidokui, Armandai Urpšaitei, Skaistei Liubancaitei, Akvilei Tamošaitytei, Indrėjai Mickutei, Arnui Sluoksnaičiui, Arnui Sinkevičiui, Titui Barčui, Augustui Regesui, Neringai Gailiūtei, Gabijai Masaitytei, Augustei Gražytei, Irmantui Norkūnui, Valdui Valavičiui ir Andrėjai Pocevičiūtei.

Sveikiname!

Pereiti prie turinio