Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir šiais metais pakvietė visas Lietuvos mokyklas dalyvauti SOLIDARUMO BĖGIME. Šio projekto tikslas – subūrus vaikus bendrai sportinei veiklai, skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių, taip pat surinkti paramą būtinoms vaikų mokymosi priemonėms vaikų dienos centrus Lietuvoje lankantiems vaikams bei mažiesiems, kurie lanko naująją mokyklą Mikutos kaime, Zambijoje.

Jurbarko A. Giedraičio –Giedriaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai SOLIDARUMO BĖGIME dalyvavo gruodžio 1 dieną. Solidarumo bėgimo dalyviai iš anksto ieškojo „rėmėjų“, sutinkančių mokiniams paaukoti priimtiną sumą už kiekvieną nubėgtą Solidarumo kilometrą. Dėkojame visiems dalyvavusiems už geranoriškumą, ir solidarumą.

Pereiti prie turinio