Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Balandžio 9 d. anglų kalbos mokytoja Jurgita Kazinevičienė 2D klasėje vedė pamoką kitaip. Pamokos tema: „Education in Great Britain and Lithuania“ (Švietimas Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje“. Pamokoje svečiavosi britė Liza Mehri, kuri mokosi Šv. Mykolo katalikiškoje mergaičių gimnazijoje Londone. Mūsų gimnazijoje mokosi Lizos pusbrolis ir geriausia draugė Rugilė. Ji daug girdėjo apie dešimtokų rengiamus metinius projektinius darbus, taigi Rugilė Kazinevičiūtė pristatė savo projektinio darbo skaidres angliškai. Pamoka tęsėsi taikant Ping Pong metodą, kai gimnazistai klausinėjo apie švietimą Didžiojoje Britanijoje, o viešnia atsakiusi, užduodavo savo klausimą. Liza supranta lietuviškai, todėl mokytojoms Violetai Greičiūnienei ir Vilmai Strončikienei maloniai sutikus, ji lankėsi 2A klasės lietuvių k. ir matematikos pamokose. Linksmiausia, kad gerai išsprendusi uždavinį, britė gavo kaupiamąjį pliusą lietuviškoje mokykloje.

Pereiti prie turinio