Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Mūsų gimnazijos moksleiviai, vadovaujami mok. A. Akutaitienės, dalyvauja ENO programos veiklose. ENO yra virtualus pasaulinis mokyklų, besirūpinančių ekologinės pusiausvyros palaikymu, tinklas. Šią programą koordinuoja ENO programos asociacija, įsikūrusi Suomijoje, Joensuu mieste. Ji prasidėjo 2000 m. Programos vizija – „Darnus vystymasis yra aplinkosaugos, ekonomikos, socialinė ir kultūrinė gerovė šiandien ir rytoj. Nėra darnaus vystymosi be ugdymo“. Programos logotipas yra aitvaras, o šūkis – „CITIUS, PLUS, FORTIUS!“ Tai simbolizuoja mokymosi pokyčius, laisvę ir lygias galimybes, nepaisant sienų. ENO mokyklų mokiniai nagrinėja temas, susijusias su aplinka (pvz., miškais, vandeniu, klimato pokyčiais, ekologiniu pėdsaku, kultūrinėmis problemomis, taika ir pan.), ir savo patirtimi, žiniomis ir ištekliais dalijasi su vietinėmis bendruomenėmis ir pasaulio visuomene internete.

Medžiaga kiekvienai temai yra pateikiama anglų kalba oficialiame ENO tinklalapyje http://www.enoprogramme.org/. ENO programoje dalyvauja daugiau kaip 10 000 mokyklų iš 150 šalių. Šiandien, lapkričio 29 dieną, ENO programoje dalyvaujančios mokyklos 6 valandą vakaro kartu jungiasi prie šviesos akcijos „Apšviesk žemę“ („Light for the Earth“). Žibintus galima buvo daryti iš bet kokios medžiagos, mes pasirinkome plastiko butelius, tuo parodydami, kad galime juos panaudoti ir antrą kartą. Pamokoje mokiniai pristatė plakatus aplinkosaugos tema, kūrė jiems šūkius, juos komentavo, skaitė savo parašytus „Laiškus žemei“, savo darbais papuošė kabineto stendą. Visos Europos mokyklos, dalyvaujančios šioje akcijoje, pasakė aiškiai: “Mūsų ateitis, mūsų žemės ateitis jaunimo rankose“.

Pereiti prie turinio