Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Šių metų gegužės 29-ąją dieną iš Los Andželo, Kalifornijos,  į Jurbarką atvyko „The Young Americans“(YA). Los Andžele jie mokosi Menų koledže. Jaunuosius Amerikiečius sudaro 250 narių iš daugiau nei 39 valstijų ir 8 pasaulio šalių.

Pirmoji dalyvių registracija įvyko gegužės 30-ąją dieną po pietų. Jaunieji Amerikiečiai šiltai sutiko dalyvius ir nusivedė visus į sporto centrą, esantį šalia Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos. Ten Jaunieji Amerikiečiai prisistatydami parodė trumputį šou. Visus sužavėjo Jaunųjų Amerikiečių talentai, visi jie nuostabiai dainavo, šoko. Kiekviename jų galėjai įžiūrėti skirtingas emocijas, kurias jie nepaprastai gerai perteikė. Po savo pasirodymo, YA dalyvius suskirstė pagal amžių į tris grupes: geltoniesiems priklausė vaikai iki 11 metų, raudoniesiems – nuo 12 iki 14 metų, o mėlyniesiems – nuo 15 metų ir vyresni. Suskirstę grupes, Jaunieji Amerikiečiai dalyvius išmokė pirmojo šokio. Vėliau kiekviena grupė išmoko po vieną atskirą dainą ir vieną bendrą visoms trims grupėms. Vakare visi dalyviai pavakarieniavo ir susirinko dar vienai repeticijai. Kiekvienos grupės dalyviai buvo dar smulkiau išskirstyti ir išmokyti atskirų šokių. Po šokių repeticijos atskiromis grupėmis dalyviai buvo nuvesti į Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sales. Ten jų laukė drąsos reikalaujantis pusvalandis. Dalyviai turėjo padainuoti trumpas mėgstamiausių dainų ištraukas. Kai kuriems tam padaryti reikėjo didelės drąsos, kai kuriems tai nepasirodė sunku, bet ne visi tam pasiryžo. Smagiausia buvo tai, kad niekas nesmerkė, kaip tu dainavai, visi tik dar labiau paskatindavo dainuoti, net jeigu atrodydavo, kad labai bijai. Apie 20 valandą vakare visi atsisveikino ir pilni įspūdžių sugrįžo namo.

Gegužės 31-ąją dieną visi dalyviai susirinko 8:00 valandą ryto, nusiteikę didžiausiai repeticijų dienai iš visų trijų projekto dienų. Prie sporto centro durų jau laukė linksmai nusiteikę Jaunieji Amerikiečiai. Pirmiausia visi dalyviai padarė nuotaiką pakeliančią mankštą, o po to vėl išsiskirstė į grupes ir kibo į darbą. Per pietų pertrauką visi dalyviai papietavo ir susirinkę po jos, su Antano Sodeikos Meno Mokyklos orkestru ir šokėjomis žygiavo į miestą. Mieste visiems dalino skrajutes apie kitą dieną vyksiantį pasirodymą, dainavo, mojavo už lango stovintiems miestiečiams. Prie Jurbarko Kultūros Centro dalyviai su Jaunaisiais Amerikiečiais sušoko porą lietuvių liaudies šokių ir patraukė lydimi orkestro maršų atgal. Sugrįžę dalyviai repetavo tuos pačius šokius, dainas, bendrąjį šokį, buvo atrinkti solistai, taip pat dalyviai buvo mokomi vaidybos. Susiskirstę į mažas grupeles dalyviai scenoje imitavo įvairiausias sporto šakas, tokias kaip golfas, tinklinis, beisbolas, plaukimas, nardymas, bėgimas, slidinėjimas, boksas ir kt. Vėliau dalyviai vėl buvo nuvesti į Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sales. Ten gavo baltų lapų ir kreidelių. Klausantis pianino muzikos vaikai turėjo nupiešti tai, ką jautė, ką įsivaizdavo. Niekas nereikalavo piešinių parodyti, tiesiog reikėjo išlieti ant balto lapo tuo metu užplūdusius jausmus, mintis ir emocijas. Vėliau norintys apie savo piešinius trumpai pakalbėjo, pasidalino savo mintimis, Jaunieji Amerikiečiai papasakojo pamokančių istorijų, posakių. Kitas pusvalandis taip pat buvo skirtas jausmams. Šįkart, dalyviai klausėsi akustinės gitaros skambėjimo, ir ant kitos balto lapo pusės turėjo parašyti pirmus į galvą šaunančius žodžius, mintis, aprašyti savo nuotaiką, gyvenimą ar bet ką kitą. Kai kurie drąsiausieji paskaitė ką parašė, o kiti nupiešė po dar vieną piešinį, užuot rašę. Po to visi vėl susirinko repeticijai, vėliau – vakarienei. Išbuvę 12 valandų, dalyviai 20:00 valandą atsisveikino su Jaunaisiais Amerikiečiais ir šįkart jau nuvargę išsiskirstė namo.

Trečiąją, birželio 1-ąją dieną, visi dalyviai, nusiteikę paskutiniąjai repeticijai, susirinko 15:00 valandą. Dalyviai su Jaunaisiais Amerikiečiais sustatė visas dainas, šokius ir vaidinimus į vieną pasirodymą ir paskelbė ilgąją pertrauką. Pradėjo rinktis dalyvių tėvai, broliai, seserys, draugai. Deja, dėl prasto oro kaltės, pasirodymas įvyko Sporto Centre, nors turėjo vykti Dainų Slėnyje, kur žmonių būtų tilpę daug daugiau. Pasirodymo pradžioje pasirodė Jaunieji Amerikiečiai, o po jų – visi dalyviai. Jau po amerikiečių pasirodymo atsirado dalyvių, kurie susigraudino dėl to, nes tai buvo paskutinė diena kartu. O po viso pasirodymo  jau ne vienas braukė ašaras nuo skruostų. Po pasirodymo visi susirinko lauke, stadione ir į orą paleido 1000 helio pripūstų balionų, norintieji fotografavosi su Jaunaisiais amerikiečiais, šoko, dainavo ir verkė. Taip norėjosi dar ilgai būti kartu…

Nespėjus pasibaigti šiam projektui Jurbarke, jau visi galvojo, kada vėl su Jaunaisiais Amerikiečiais susitiksime. Nors praėjo tik trys dienos, bet visi taip prisirišo prie svečių, kad tikrai nenorėjo jų paleisti. Šie žmonės nekalbėjo lietuviškai, bet tai netrukdė net mažiausiems projekto dalyviams su jais bendrauti ir prie jų prisirišti. Visus labai patraukė Jaunųjų Amerikiečių nuostabi nuotaika, laisvumas scenoje, skatinimas, nutrūktgalviškas bendravimas, atvirumas visai naujiems, nepažįstamiems veidams. Visi nekantriai lauksime kitų metų ir tikėsimės, kad YA sugrįš pas mus, į Jurbarką! Dėkojame  už suteiktas nepakartojamas akimirkas!

Auguste Dilytė, 1GB A.Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Pereiti prie turinio