Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vasario 18 dieną vyko respublikinė mokytojų metodinė konferencija „Mokymo(si) sėkmė pamokoje“. Konferenciją organizavo Vilkyškių Johaneso Bobrivskio gimnazija. 5 sesijų metu buvo išklausyta 24 pranešimai įvairiomis temomis. Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi  kaip motyvuoti mokinius, kad jie patirtų sėkmę pamokoje bei neformalioje veikloje.

Keturi mūsų gimnazijos mokytojai Janina Ašutaitytė, Erika Liutkevičienė, Jurgita ir Algirdas Kazinevičiai taip pat skaitė pranešimus konferencijoje.

Pereiti prie turinio