Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazija yra labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ įgyvendinamo projekto „Piliečiai kartu“ partnerė.

Projektas „Piliečiai kartu“ skiriamas moksleivių nuo 16 iki 19 metų informavimui, moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų plėtojimui. Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys – supažindinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 16 – 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei integracijos. Balandžio 23 d. gimnazijoje apsilankė fondo „Algojimas“ atstovai Miglė ir Matas. Susitikimo tikslas – pristatyti projekto veiklas ir aptarti jų įgyvendinimą gimnazijos bendruomenėje. 

Tai buvo pirmoji projekto dalyvių mokymosi kryptis – aptarti pilietiškumo iniciatyvas ir jų svarbą žmogaus teisių srityje. Paskaitoje kalbėta, kas yra negalia, kokios negalių rūšys, buvo bandoma suprasti, kaip reikia bendrauti su negalią turinčiu asmeniu, ir kas lemia mūsų baimes tai daryti? Savo gyvenimo sėkmės istoriją mokiniams papasakojo lektorius Matas. Lektoriai pabrėžė, kad visada reikia remtis tuo, ką žmogus gali, o ne tuo, ko negali.

Antroji projekto dalyvių mokymosi kryptis – įgyti gilumines žinias ir pasirengti realiam dalyvavimui viešojo valdymo procesuose. Šios projekto dalies įgyvendinimas prasidės birželio mėnesį. Joje dalyvaus aktyviausi gimnazijos moksleiviai.

Projektą įgyvendini gimnazijos bendruomenėje padeda pilietinio ugdymo mokytoja Alina Baltrušaitienė, socialinė pedagogė Dalė Eidokaitienė, projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Onutė Enčerienė.

Plačiau apie projektą.

Pereiti prie turinio