Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Gimnazijoje tęsiami mokymai pagal projektą “Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)”.

Balandžio 9 d. atvyko choro dirigentas, pedagogas prof. Albinas Petrauskas.

Balandžio 18 d.  svečiavosi muzikologė Beata Baublinskienė ir Lietuvos kompozitorius, pedagogas Bronius Kutavičius. 

Balandžio 25 d. susitikimas su Lietuvos rašytoju Donatu Petrošiumi.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, 2 prioriteto “Mokymas visą gyvenimą” priemonę VPI-2.2-ŠMM-10-V “Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra”.

(nuotraukoje akimirkos iš projekto mokymų su muzikologe Beata Baublinskiene ir Lietuvos kompozitoriumi, pedagogu Broniumi Kutavičiumi) Parengė AKIM projekto atstovė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė

Pereiti prie turinio