foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“

Gimnazijos mokiniai kartu su ekonomikos mokytoja Renata Laurinaityte dalyvauja Profesinės savanorystės projekte „Kam to reikia?!“. Tai - gyvosios teorijos pamokos mokiniams, kurių metu praktikai įtraukiami į profesinę savanorystę mokyklose, o moksleiviai skatinami kurti, mokytis ir tikėti savimi.

Gimnazijos mokiniai kartu su ekonomikos mokytoja Renata Laurinaityte dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrame lavinime ir profesiniame ugdyme“. Projekto veikla vykdoma nuo 2014 m. rugsėjo iki 2015 m. balandžio mėn. Šio projekto tikslas, skirti didesnį dėmesį mokinių profesiniam veiklinimui. Kartu su miestų ir rajonų savivaldybėmis ir bendrojo ugdymo mokyklomis numatoma organizuoti mokinių profesinį veiklinimą – pažintinius, patyriminius ir intensyvius profesinio veiklinimo vizitus į praktinio mokymo centrus, Integruotus mokslo, studijų ir verslo centrus, įmones, įstaigas ir organizacijas.

Projektas "Artėjant Kalėdom" 

Gruodžio 17 d. įvyko vokiečių kalbos,  tikybos ir technologijų  besimokančių mokinių projekto "Artėjant Kalėdom" pristatymas.

Jaunojo tyrėjo diena

    Mobiliosios demonstracinės laboratorijos vizitai rugsėjo 30 d. atkeliavo ir į mūsų gimnaziją. Mokiniams buvo organizuota „Jaunojo tyrėjo diena“, kurioje dalyvavo 1-ų gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos dalyviai išklausė astronomijos, robotikos paskaitas, žiūrėjo 3D filmą, o jaunųjų tyrėjų grupė dalyvavo „Genetikos“ paskaitoje ir atliko įdomią praktinę užduotį. Ši veikla yra projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimas ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapo“ dalis. Už organizacinę veiklą buvo atsakinga Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė, projekto užsiėmimuose dalyvavo šie mokytojai (pridedamas užsiėmimų tvarkaraštis).

 Projektas „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“

    2014 m. birželio mėnesį gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis Danute Grikšiene ir Stanislava Januškevičiene dalyvavo kūrybinėje jaunimo stovykloje Svetlogorske (Rusija) pagal projektą „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra, atkuriant ir išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“.

Respublikinis projektas „Tautos identitetas heraldikoje ir architektūroje”

    Gimnazijos mokinės Paulė Vaitkutė, Ugnė Norkutė, Viktorija Tališauskaitė, vadovaujamos mokytojos Nijolės Kurtinaitienės, sėkmingai dalyvavo respublikiniame projekte „Tautos identitetas heraldikoje ir architektūroje”. Projektas skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 10 –mečiui paminėti.
    Paroda vyko Lietuvos Respublikos Seime nuo 2014 birželio 19 d.
    Projekto tikslas – pagilinti žinias apie Europos Sąjungos valstybių heraldiką, ieškoti Europos tautų kultūrų atspindžių architektūroje ir formuoti mokinių suvokimą, kad Lietuva yra neatskiriama     Europos dalis bei lavinti mokinių meninius gebėjimus.
    Parodoje pristatomuose kūriniuose atsispindi urbanistinio žanro ypatumai, atklydę iš praeities ir tyliai vegetuojantys dabartyje. Visai neseniai sukurtų ir jau grimztančių į užmarštį architektūrinių statinių egzistencija, atspindinti mūsų būsenas, lūkesčius…
    Dar kelios fotografijos iš parodos atidarymo šventės.

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija