foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

PROJEKTAS „PILIEČIAI KARTU“

   Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazija yra labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ įgyvendinamo projekto „Piliečiai kartu“ partnerė.

   Projektas „Piliečiai kartu“ skiriamas moksleivių nuo 16 iki 19 metų informavimui, moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų plėtojimui. Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys - supažindinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 16 - 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei integracijos. Balandžio 23 d. gimnazijoje apsilankė fondo „Algojimas“ atstovai Miglė ir Matas. Susitikimo tikslas – pristatyti projekto veiklas ir aptarti jų įgyvendinimą gimnazijos bendruomenėje. 

Skaityti daugiau

 

 

  Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Piliečiai kartu“ pagal veiksmų programos priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

   Fondas „Algojimas“ vykdo projektą, o mūsų gimnazija yra projekto partnerė.

Skaityti daugiau

DofE pasaulinė apdovanojimų programa

   Nuo 2017 spalio mėnesio Jurbarko Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, su tikslu sudaryti sąlygas kryptingam mokinių asmenybės brandos  ugdymui.

   DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu.

Skaityti daugiau

Projektas „Gyvenimo spalvų harmonija“

     Mūsų gimnazijoje baigėsi projektas „Gyvenimo spalvų harmonija“. Jį organizavo socialinė pedagogė D. Eidokaitienė ir sveikatos priežiūros specialistė D. Krikščiūnienė. Šis projektas tęsėsi nuo rugsėjo iki gruodžio mėn. Projektinėje veikloje dalyvavo visi gimnazijos mokiniai.

Skaityti daugiau

Projektas finansuojamas Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis

1. Projekto pavadinimas: Gyvenimo spalvų harmonija

Skaityti daugiau

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija