Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Piliečiai kartu“ pagal veiksmų programos priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

Fondas „Algojimas“ vykdo projektą, o mūsų gimnazija yra projekto partnerė.

10 mėnesių trukmės projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. spalio mėn.

Projektą įgyvendinti planuojama iki 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų apimtis siekia 93.076,52 Eur.

Skiriamos finansavimo lėšos – 86.752,04 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti pilietines jaunimo iniciatyvas ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 1600 moksleivių iš ne mažiau kaip 16 šalies mokyklų įsikūrusių ne didmiesčiuose.

Šio projekto metu mokiniai bus motyvuojami ir informuojami ir praktiškai pabandys, kaip galima teikti pasiūlymus valstybės/savivaldybės institucijoms dėl paslaugų asmenims su negalia ar kitais specialiaisiais poreikiais gerinimo.

Pereiti prie turinio