Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Liepos 14 d. Jurbarko kultūros centre, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos 92-os laidos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Seimo narys Ričardas Juška, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys, Jurbarkiškių klubo prezidentas Romas Dainius, Gimnazijos mecenatė Nijolė Globienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto prof. habil. dr. mokslo ir inovacijų prorektorius Antanas Čenys.

Seimo narys Ričardas Juška apdovanojo Adomą Kulikauską už aktyvią visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą gimnazijoje ir Jurbarke. Gimnazijos mecenatė Nijolė Globienė savo premiją paskyrė Dovydui Lužeckui. Brandos atestatai su pagyrimu buvo įteikti Edvinui Sutkui ir Viktorijai Uksaitei.

Brandos atestatus gimnazijos abiturientams įteikė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. VGTU klasių baigimo pažymėjimus prorektorius Antanas Čenys įteikė: Ugnei Bosaitei, Adomui Kulikauskui, Aisčiui Mozūraičiui, Viktorijai Uksaitei, Dovydui Uosaičiui, Augustinui Juškai, Monikai Ramonaitei, Ievai Sapronaitytei, Urtei Šlėgaitytei, Povilui Kačiušiui, Dovydui Lužeckui, Rokui Tarasovui.

Gimnazijos direktoriaus padėkos raštus gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius įteikė: Ugnei Bosaitei, Viktorijai Čelkytei, Jovydui Griškui, Laurai Grybaitei, Justinui Giedraičiui, Ignui Juškevičiui, Tomui Kunciui, Adomui Kulikauskui, Aisčiui Mozūraičiui, Medai Mačiulaitytei, Laertui Mankui, Aušrinei Mejerytei, Mantui Matijošaičiui, Gyčiui Onusaičiui, Vytautei Pažereckaitei, Ugnei Samulevičiūtei, Marijai Ūlai Urbštaitei, Viktorijai Uksaitei, Gabijai Jurevičiūtei, Justui Valčiui, Ingai Foktaitei, Gabijai Glinskaitei, Renatai Jasevičiūtei, Rūtai Karpavičiūtei, Mykolui Kailiūnui, Miglei Kuskytei, Gretai Laurinaitytei, Auksei Virbauskaitei, Gabrieliui Andrijauskui, Ugnei Bendoraitytei, Karolinai Janavičiūtei, Justei Mačiulytei, Gabijai Maksvytytei, Monikai Ramonaitei, Emilijai Semaškaitei, Edvinui Sutkui, Lilijai Šliagerytei, Ievai Sapronaitytei, Pijui Basčiui, Mantui Vyšniauskui, Urtei Šlėgaitytei, Kotrynai Ambrazaitytei, Mykolui Gyliui, Povilui Kačiušiui, Dovydui Lužeckui, Almai Lukošiūtei, Monikai Nausėdaitei, Deimantei Skrickytei, Osvaldui Jazukevičiui, Lukui Juoniui, Gretai Bartkutei, Rusteniui Tolpežnikui, Elzei Gražulevičiūtei, Lukui Dapkui, Erikai Greičiūtei, Aidai Matulaitytei, Neringai Onusaitytei, Paulinai Bagočiūtei, Lukui Štului, Pauliui Paškevičiui, Justei Zajenkauskaitei.

92-os laidos abiturientų auklėtojai: Lina Maskolaitienė, Laimina Juškienė, Laima Samoškienė, Adolfas Būblaitis, Deimantė Jacikevičienė.

Renginio šokėjas paruošė šokių mokytoja Reda Žemelienė. Dainas atliko Jurbarko Bardų klubas. Renginį vedė Vėjūnė Rupeikaitė ir Mantvydas Norkus. Renginio operatoriai Justas Masiulis, Justas Virbickas, Gintaras Zareckas. Renginio organizatorė ir režisierė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė.

Pereiti prie turinio