Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

              Prašymus pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I gimnazijos klasėje) ir pagal vidurinio ugdymo programą (III klasėje) galima teikti nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

              Prašymo formą rasite čia.

Siekdami užtikrinti visiems lygias ir vienodas galimybes naujo etapo pradžiai, klases  komplektuojame atsižvelgdami į:

dorinį ugdymą (etika ar tikyba);

užsienio kalbas (anglų, vokiečių, rusų), kurias mokėsi/pageidauja mokytis mokinys;

vaikinų ir merginų skaičių klasėje.

Siekiame, kad klasėje mokytųsi skirtingo mokymosi lygio mokiniai.

              Prašymus teikia vaiko tėvai (atstovai pagal įstatymą). Jei 14-18 metų vaikas prašymą teikia pats, jis turi turėti vieno iš tėvų sutikimą raštu.

            Prašyme turi būti aiškiai ir įskaitomai nurodytas prašymą teikiančio asmens telefono numeris ir elektroninis paštas.

              Labai svarbu:
su prašymu turi būti pateiktas asmens išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (pagrindinio ugdymo I dalies baigimo pažymėjimas, Mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas).

              Prašymas be pateikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento yra negaliojantis.

              Prašymus galima pildyti gimnazijoje, atnešti jau užpildytus. Prašymus priima gimnazijos sekretorė Vika Uosaitienė I aukšte, 8 A kabinete, pirmadieniais-ketvirtadieniais: 8.00–12.00 val. ir 13.00–16.00 val., penktadieniais – 8.00–12.00 val. ir 13.00–15.00 val.

              Užpildytus, pasirašytus, nuskenuotus ar nufotografuotus prašymus galima atsiųsti el. paštu: v.uosaitiene@jurbarkogimnazija.lt.

              Jei reikia išsamesnės informacijos, prašome kreiptis:
                 v.uosaitiene@jurbarkogimnazija.lt,
              renata.streleckiene@jurbarkogimnazija.lt,  
         arba tel. (8 447) 79 013, (8 667) 59552.

              Su Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Pereiti prie turinio