Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė liepos 14 d., Jurbarko kultūros centre įteikė brandos atestatus 91 laidos abiturientams.

Simo Velonskio įsteigtas premijas šio fondo patikėtinis Vidimantas Urbonas įteikė Dirvelytei Eiminai ir Pranaičiui Žilvinui. Gimnazijos mecenatė Nijolė Globienė premiją įteikė Mileriui Matui. Brandos atestatai su pagyrimu buvo įteikti Dirvelytei Eiminai, Kazėnaitei Samantai, Pranaičiui Žilvinui, Sabaitei Karolinai, Mykolaitytei Jurgitai. Gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius įteikė padėkos raštus už labai gerą mokymąsi Jogaitei Ievai, Sabaitei Karolinai, Gedminaitei Snieguolei, Jokšaitei Julijai. Už dalyvavimą olimpiadose Šimkui Adomui, Sandarui Aisčiui.

Už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, bei visuomeninę koncertinę veiklą Danaičiui Arnui, Pranaičiui Žilvinui. Už labai gerą mokymąsi bei dalyvavimą olimpiadose Dirvelytei Eiminai, Mykolaitytei Jurgitai. Už labai gerą mokymąsi bei visuomeninę – koncertinę veiklą Kazėnaitei Samantai, Lopetaitytei Sandrai, Semenauskaitei Rasai, Birgiolaitei Miglei, Navickaitei Danielei, Mockutei Deimantei, Matukevičiūtei Mildai, Kazlauskaitei Vytautei, Kisieliui Tadui. Už visuomeninę – koncertinę veiklą bei dalyvavimą konkursuose Stanevičiūtei Gintarei. Už visuomeninę-koncertinę veiklą Urniežiūtei Ievai, Kniečiūnaitei Tomai, Mockaitytei Ugnei-Augustei, Gegužiui Gyčiui, Girdžiūtei Ievai, Karopčikaitei Akvilei, Kasputytei Karolinai, Samuiliui Titui, Užrniežiūtei Ievai, Tamošaitytei Kamilei, Krištopavičiūtei Ingridai, Kupcikevičiui Edvinui. Už meninę, kūrybinę veiklą Vaivadaitei Vaivai, Šventoraitytei Laurai, Batarūnaitei Erikai. Už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose Gedgaudaitei Eglei, Mileriui Matui, Bacevičiūtei Aistei. Už kūrybiškumą bei aktyvų dalyvavimą dailės studijos veikloje Žičkutei Jogundai. Už meninę kūrybinę veiklą Valaitytei Justei. Už kultūros renginių savanorystę Naujokui Nikitai, Dubikalčiui Juliui, Riaukai Pauliui. Už sportinę veiklą Sabataičiui Eimantui, Žilinskui Deividui. Už visuomeninę-koncertinę bei sportinę veiklą Žievytei Sandrai. Už dalyvavimą konkursuose Stasiūnaitytei Aistei. Už dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose Pečiuliui Lukui, Zubrickaitei Justei. Už labai gerą mokymąsi bei visuomeninę-koncertinę veiklą Grinaitei Gabrielei.

Direktoriaus įsakymą skaitė direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė. Iškilmingą brandos atestatų įteikimo ceremoniją vedė Adomas Kulikauskas ir Vėjūnė Rupeikaitė, operatorius buvo Justas Virbickas. Meninės dalies dalyviai Jolanta Gudelienė, Kęstas Krikščionaitis, Sandra Žievytė, Sandra Lopetaitytė, Kristupas Bartusevičius, Adomas Kulikauskas, Vėjūnė Rupeikaitė, šokių kolektyvas „Šypsena“ vadovė Jolanta Telišauskienė.

Tėvų vardu kalbėjo Pranaitienė Danguolė. Šventėje dalyvavo Seimo narys Ričardas Juška, Simo Velonskio komiteto narys Vidimantas Urbonas. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras Ganusauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Antanas Gvildys, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys, Jurbarkiškių klubo prezidentas Romas Dainius, Gimnazijos mecenatė Nijolė Globienė.

Gimnazijos direktorius pasidžiaugė abiturientų egzaminų rezultatais bei padėkojo mokytojams Astai Akutaitienei, Linai Maskolaitienei, Birutei Galbogienei, Astai Zikienei, Janinai Ašutaitytei, Jūratei Videikienei, Janinai Ašutaitytei, Jurgitai Kazinevičienei, Erikai Liutkevičienei, Birutei Genienei, Onai Stanaitienei ir klasių vadovams Renatai Streleckienei, Svetlanai Stankevičienei, Jūratei Videikienei, Deimantei Jacikevičienei, Alinai Plevokienei, Irenai Petruitienei už nuoširdų darbą.

Iškilmingo renginio scenarijaus autorė ir režisierė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė.

Pereiti prie turinio