Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Spalio 16 dieną Jurbarko dvaro parke vyko atvira biologijos pamoka – praktikumas „Aplinkos veiksnių įtakos medžių lapų ilgiui tyrimas“. Pamokos dalyviai – Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ir Viešvilės pagrindinės mokyklos dešimtokai. Pamoką vedė biologijos mokytojos Janina Ašutaitytė ir Vaida Jakaitytė. Šios pamokos tikslas – mokinių gebėjimų ugdymas, pasitelkiant patirtinio mokymo ir mokslinio tyrimo metodus. Naudodamiesi parengtu praktikos darbo aprašu ir dirbdami grupėse, mokiniai turėjo nustatyti, kaip varijuoja medžių lapų ilgis priklausomai nuo aplinkos sąlygų.

Pamokos pradžioje mokiniai turėjo patys iš sumaišytų žodžių sudėlioti pamokos uždavinius. Išsiaiškinę pamokos  uždavinius ir nusimatę išmokimo rezultatą, mokiniai dirbo grupėse – matavo lapų ilgį, ant grindinio dėliojo medžių lapų požymio kintamumo eiles ir braižė variacines kreives. Atlikę darbą, ant grindinio nubraižytoje skalėje, įsivertino mokymosi sėkmės dydį. Mokiniams įsivertinus savo pasiekimus ir aptarus, kokias kompetencijas šioje pamokoje pavyko  patobulinti, visi pasidžiaugėme sklandžiai ir sėkmingai praėjusia pamoka. Atvirą pamoką stebėję Jurbarko miesto mokytojai taip pat teigiamai įvertino mokinių darbą bei abiejų pamoką vedusių mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, gebėjimą tinkamai naudotis turimais gamtiniais ištekliais.

Informaciją ir nuotraukas pateikė biologijos mokytoja J. Ašutaitytė

Pereiti prie turinio