Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus, formas, būdus ir organizavimą.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkų aprašais ir kitais galiojančiais dokumentais.

Pereiti prie turinio