Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Likus 100 dienų išėjimui į kitokį pasaulį 3-ių g. kl. mokiniai “Šimtadienio” renginio metu pakvietė abiturientus išsipirkti savo nuodėmes. Nors velnias ir jo komanda krėtė “šunybes” gėris nugalėjo ir pusatestačiai buvo įteikti visiems dvyliktokams.

Kad šventė būtų linksma, išradinga, kūrybiška ir įsimintina paplušėjo visas 3g.kl. aktyvistų būrys. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė dėkoja šiems gimnazistams:
Tomai Simanavičiūtei, Laurai žičkutei, Renaldui Stasiūnaičiui, Dovilei Bilevičiūtei, Egidijui Grygolaičiui, Gyčiui Merkevičiui, Rimantei Vaičekaukaitei, Aušrinei Lingaitytei, Dovilei Sniečkutei, Kristinai Rušytei, Mildai Matulaitytei, Lukui Krikščionaičiui, Gerdai Gaižauskaitei, Domantui Sakalauskui, Justui Laurinaičiui, Monikai Girdžiūtei, Lukui Pališkiui, Gretai Jakštytei, Inai Martinkutei, Martynui Dobilui, Ugnei Valčiukaitei, Agnei Mačiulytei, Rokui Raliui, Adomui Akutaičiui, Karolinai Labanauskaitei, Julitai Bikulčiūtei, Matui Venslauskui, Deividui Dravininkui, Erikai Jankauskaitei, Eimantui Petraičiui, Gretai Kasparaitytei, Gretai Bendoraitytei, Jonui Kačiušiui, Ignui Dauniui, Grėtei Kazakevičiūtei.

Pereiti prie turinio