Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Būti apsvaigusiam nemalonu.
Projekto „Alkoholis, tabakas ir kitos psichoaktyviosios medžiagos“, III dalis

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vyresniųjų klasių mokinius Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė dalyvauti sėkmingai vykdomam Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekte „Alkoholis, tabakas ir kitos psichoaktyviosios medžiagos“. Projekto veiklos tęsėsi keturis mėnesius: nuo rugsėjo mėnesio iki gruodžio mėnesio.

Projekto veiklos prasidėjo spalį, kai gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė surengė paskaitą „Neblaivus ir pavojingas “. Gimnazistai žiūrėjo dokumentinį filmą „Alkoholis veža?!“ Praktinio užsiėmimo metu visi turėjo galimybę užsidėti akinius „Drunk and Dangerous“ (liet. neblaivus ir pavojingas.) Su šiais akiniais moksleiviai bandė eiti tiesia linija, mėtė kamuoliukus į dėžę. Užsidėję akinius įsitikino, kad girtas žmogus negali kontroliuoti savo veiksmų, nes mato iškreiptą vaizdą ir praranda nuovoką.
Lapkritį integruotose anglų kalbos pamokose vyko žaidimai „Pagauk visą tiesą apie alkoholį“ ir „Pagauk visą tiesą apie tabaką“ pagavę žalią arba raudoną kamuolį moksleiviai turėjo angliškai perskaityti klausimą ir angliškai į jį atsakyti. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė demonstravo stipriai rūkančio žmogaus burnos maketą su trijų formų vėžiniais susirgimais, paaiškino, nuo ko jie atsirado ir kokią įtaką sveikatai daro rūkymas. Didelį susidomėjimą sukėlė Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išleisti stendai, kuriuose nurodyta, kur reiktų kreiptis pagalbos atsiradus problemų dėl rūkymo ar alkoholio. Taip pat stenduose skelbiama, kaip veikia organizmą psichoaktyvios medžiagos.
Gruodžio 8-ją vyko baigiamasis projekto renginys –antrų klasių gimnazistai dalyvavo protų mūšyje, kuriame išsiaiškino kuri klasė daugiausia sukaupė žinių. Visos komandos parodė, jog projekto metu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Danutės Kriščiūnienės, pastangos skaitant paskaitas ir vedant praktinius užsiėmimus, susijusius su alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, nenuėjo veltui. Nepralenkiama buvo 2a klasės komanda, tačiau 2b klasės mokiniai parengė įdomų prisistatymą, bei spalvingą ir įdomų plakatą skirtą prevencijai. Šis plakatas bus naudojamas Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro leidiniams.
Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais bei Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vardiniais tušinukais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Danutė Kriščiūnienė

Pereiti prie turinio