Janina Ašutaitytė, biologijos mokytoja ekspertė, gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė, Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, Komandos vadovė;   
Ona Enčerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Komandos koordinatorė.

Komandos nariai:

  • Edita Černiauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Jolanta Norkūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Irma Savickaitė, dorinio ugdymo (etikos/tikybos) mokytoja, Dorinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė;
  • Vilma Strončikienė, matematikos mokytoja metodininkė, Matematikos ir informacinių technologijų/informatikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Augustė Vabalienė, istorijos vyresnioji mokytoja, Socialinio/visuomeninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Irmanta Valošinienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;            
  • Reda Žemelienė, Menų, Technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.