Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda:

  • Janina Ašutaitytė, biologijos mokytoja ekspertė, gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė, Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, komandos vadovė;
  • Ona Enčerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos koordinatorė;
  • Gitana Bajorinaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Dalė Eidokaitienė, socialinė pedagogė, Dorinio ugdymo ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė;
  • Birutė Genienė, istorijos mokytoja metodininkė, Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Laimina Naujokienė, matematikos mokytoja ekspertė, Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;            
  • Vilma Strončikienė, matematikos mokytoja metodininkė, Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Irmanta Valošinienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Reda Žemelienė, technologijų mokytoja, šokio mokytoja metodininkė, Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.