Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 14-30 dienomis Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijoje ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

  Įgyvendindami ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 proc. dalyko savaitinių pamokų skiriame kontaktiniam darbui virtualiose mokymosi aplinkose; kitas pamokų laikas yra skirtas mokinių savarankiškam mokymuisi ir nuotolinėms konsultacijoms.

  Visų klasių mokiniams yra sudaryta galimybė dalyvauti pagrindinių dalykų konsultacijose pagal patvirtintą grafiką:

Mokytojai, aptarę su mokiniais, ves kontaktines ir/arba nuotolines konsultacijas. Konsultacijos yra neprivalomos.

  Pamokos ir nuotolinės konsultacijos vyksta laikantis 2020-2021 m.m. I pusmečio tvarkaraščio.

 Visą  informaciją apie nuotolinio mokymo (-si) organizavimą rasite Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos apraše (pridėtas žemiau), patvirtintame Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu VO-140.

Pereiti prie turinio