Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Jau ketvirtą kartą visus 1-ų klasių gimnazistus ir jų tėvelius pakviečiame į tradicinę šventę „Gimnazisto pasas“. Renginio metu ne tik įteikiami gimnazisto pasai, supažindinama su gimnazijos vardo istorija, simboliais, bet ir giedamas gimnazijos himnas bei pristatoma gimnazijos meninių kolektyvų koncertinė veikla. Renginyje dalyvavo gimnazijos mišrus choras, vadovaujamas Gražinos Mikšienės, šiuolaikinių šokių kolektyvas „Era“, vadovė Reda Žemelienė bei solistai Jolanta Labinskytė, Ieva Sapronaitytė, Guoda Stalgytė ir Sandra Lopetaitytė.

Šiais mokslo metais gimnazistams pasus įteikė Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas kartu su klasių auklėtojomis Birute Geniene, Danguole Pavlavičiene, Jurgita Davidavičiene ir Nijole Kurtinaitiene. Gimnazistus pasveikino Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius, tėvų atstovė Audronė Balčiūnienė. Renginį vedė Laura Žičkutė ir Laertas Mankus, renginio operatorius Ridmantas Pečkaitis.

Šios gražios idėjos autorė ir renginio organizatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė.

Pereiti prie turinio