Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Gimnazijos trečių klasių gimnazistai šauniai padirbėjo ruošdami abiturientams Šimtadienio šventę. Jau artėjant iškilmingam vakarui buvo puošiami kabinetai, daromi pusatestačiai, dailinami kalendoriai ir šimtadienio klasių šaržai. Renginio rytą abiturientus pasitiko trečių klasių gimnazistai prisegdami simbolines emblemas ir sveikindami “šventės kaltininkus” su iš anksto paruoštomis programomis bei įdomia turininga veikla. Pavakarę visi susirinko gimnazijos aktų salėje, kur abiturientų laukė netikėta staigmena.

    Staiga visi atsidūrė “Giedriuko psichūškėje”, kurioje “kvalifikuoti specialistai” J.Ališauskas, M.Daunys, M.Švenčionis, V. Laurinaitis, D. Mazur, K. Laskevičius, M.Norkaitis, S. Pilipaitytė, U. Laurinaitytė, R. Kiltinavičius, A.Mikalauskaitė, G.Dimaitytė, A.Krankauskaitė, D.Stulginskytė, J.Jurkšaitytė, P.Eigertas stengėsi padėti pašalinti įvairius sutrikimus, pasitelkiant kūrybinę išmonę ir teatrinius gabumus. Viskas baigėsi laimingai, nes laiku buvo išaiškinti “slėgę sutrikimai” ir išdalinti pusetastačiai. Atsidėkodami abiturientai įteikė palikimą “Įrėmintą gimnazijos uniformą”, kurią parekomendavo pasikabinti gimnazijoje, matomoje vietoje kaip gesintuvą, kad iškilus būtinybei būtų galimą tinkamai pasinaudoti.

Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė

Pereiti prie turinio