Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

1. Projekto pavadinimas: Gyvenimo spalvų harmonija

2. Trumpas projekto veiklos planas:

2.1. Projekto vykdymo trukmė ir vieta

Projekte numatytos veiklos bus vykdomos gimnazijos patalpose nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn.Stovykla – 2016 m. gegužės mėn.Paskaita – 2016 m. spalio mėn.Ebru meno terapija –nuo  2016 m. spalio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. tris kartus per savaitę.Jogos užsiėmimai – nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. vieną kartą per savaitę.

Dalyvių skaičius 400

Projekto vadovas Dalė Eidokaitienė

Projekto vykdytojai Danutė Krikščiūnienė ir Dalė Eidokaitienė

Pereiti prie turinio