Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Balandžio 15 d. 1e, 1a, 2a klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse pamokose, vykusiose ne gimnazijoje ir kitaip – buvo minima Pasaulio kultūros diena. Edukacinės pamokos – Jurbarko kultūros centre. 

Pirmosios netradicinės pamokos tema „Šiaurės Amerikos indėnų būgnų rato ritualas“. Ritualui vadovavo gyvosios indėnų istorijos muziejaus įkūrėjas Mindaugas Timinskis ir jo pagalbininkas „indėnas“ Jautis. Susipažinome su indėnų genties tradicijomis ir papročiais, net kai kuriomis gudrybėmis, kaip antai: einant kur nors, reikia kojas dėti tam tikru ritmu, eiti ta pačia koja, kad priešai manytų, jog praėjo tiktai vienas žmogus, nors žygiavo visas būrys. Pamoką vedantys vadovai kultūros centro scenoje buvo pastatę didžiulį tipį. Tai kūgiška palapinė, pagaminta ir odos ar beržo tošies – tokia palapinė paplitusi tarp Šiaurės Amerikos indėnų. Šiame būste buvo pridėta būgnų – turėjome galimybę jais pagroti, atsipalaiduoti dvasiškai. Taip pat dar išmokome dainuoti, pasisveikinti, paspausti ranką indėniškai.

Kita pamoka buvo apie haiku – prozinės poezijos stilių, unikalią Japonijos poezijos formą. Užsiėmimą vedė japonologas Vytautas Dumčius. Jis mus nustebino pasakojimu apie haiku atsiradimo istoriją, šio stiliaus formavimąsi, griežtus reikalavimus: kūrinį sudaro tik 3 eilutės, pirmojoje tegali būti 5 skiemenys, antrojoje – 7 skiemenys, o trečiojoje – vėl tik 5 skiemenys; eilutės nerimuojamos; vyrauja daiktavardžiai. Taigi, sužinojome, kas yra haiku bei kaip jį kurti – namuose įgytas žinias pritaikėme rašydami savo haiku:

Pasaulio pradžia.
Aguona prie kelelio,
Praskrido bitė… (Armanda Sadauskaitė, 1e kl.)

Šviečia saulužė.
Sutrešęs kelmas čia pat.
Sėdim pakelėj… (Milva Martišiūtė, 1e kl.)

Be to, Audrius Kliševičius, amatininkas, muzikantas, instrumentų kūrėjas, mus supažindino su didžeridu – Australijos aborigenų sielos muzikos instrumentu. Jis mums papasakojo, kam jie skirti, pamokino groti bei davė ir patiems pabandyti.
Netradicinės pamokos buvo labai prasmingos: daugiau sužinojome apie indėnus, jų gyvenimą, susipažinome su japonų poezija (haiku) bei išvydome Australijos aborigenų instrumentus.

Užsiėmimuose dalyvavo 2a, 1a, 1e klasių mokiniai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė, mokytojai Vilija Bartusevičienė, Violeta Greičiūnienė, Adolfas Būblaitis, Irena Petruitienė ir Gražina Mikšienė.

Agnė Gerulaitytė, Milva Martišiūtė, 1e klasės mokinės

Pereiti prie turinio