Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Prabėgo renginių maratonas, skirtas Kristijono Donelaičio jubiliejui paminėti. Lietuvių kalbos mokytojai paskelbė rašinio (esė) konkursą. Pralėkė turininga savaitė, skirta K.Donelaičio asmenybei bei kūrybai (sukurtas sienlaikraštis, ekrane, pirmame aukšte, demosntruotos skaidrės K.Donelaičio gyvenimo temomis). Išleistas laikraštis, skirtas K.Donelaičiui. Vyko Integruota pamoka, gimnazijos aktų salėje, kur istorijos mokytoja D. Šimanskienė, geografijos mokytoja B.Pauliukienė, lietuvių k. ir literatūros mokytojos V.Bartusevičienė ir D. Pavlavičienė, muzikos mokytoja G.Mikšienė, dailės mokytoja N.Kurtinaitienė pakvietė 3g kl. mokinius įvairias dalykiniais  aspektais pažvelgti į K.Donelaičio gyvenimą ir kūrybą. 

Pereiti prie turinio