Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Lapkričio 22 d. į  gimnazijos aktų salę sugužėjo pirmų gimnazijos klasių gimnazistai, auklėtojai ir mokinių tėvai. Visi su nekantrumu laukė kol pirmą kartą gimnazijos istorijoje bus įteikti gimnazisto pasai. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė sumanė įgyvendinti šią naują tradiciją įprasminant iškilmingu renginiu. Fotografas Algimantas Mačianskis pagamino visiems gimnazisto pasus, kuriuos renginio metu įteikė gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius kartu su klasių auklėtojomis Jolanta Norkūniene, Roma Pikturnaite ir Loreta Tamošaitiene. Šventės dalyvius džiugino Edvardo Navicko, Almanto Tamošaičio, Lauros Bartusevičiūtės atliekamos solinės dainos. Žiūrovai klausėsi mišraus ansamblio dainų, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Gražina Mikšienė, gėrėjosi šiuolaikinių šokių kolektyvo “Era” pasirodymais, kolektyvo vadovė Reda Žemelienė, atidžiai stebėjo teatro mokytojos Jūratės Videikienės paruoštą krikštynų kompoziciją. Renginio vedantieji Laura Bartusevičiūtė ir Raimondas Kiltinavičius visus supažindino su pagrindiniais gimnazijos simboliais ir reikšmėmis. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė paprašė visus renginio dalyvius sugiedoti gimnazijos himną.

Tą vakarą gimnazijos aktų salėje tvyrojo gera nuotaika, šiltos emocijos ir karšti aplodismentai.

Pereiti prie turinio